FBB-150JW – CHUÔNG CHỐNG NƯỚC

  • FBB-150JW
  • Chuông chống nước
  • Nguồn hoạt động: 24VDC
  • Dòng điện tiêu thụ: 8mA @ 24VDC
  • Sound level: 90dB @ 1m
  • Nhiệt độ hoạt động: -20 đến 60 oC
  • Download catalogue
Danh mục: