BB-WP – ĐẾ CHỐNG NƯỚC CHO CHUÔNG B6-24

  • Đế chống nước Hochiki BB-WP
  • Dùng cho chuông Hochiki B6-24 để lắp ngoài trời.
Danh mục: