HRAM-1032TZDS – HIỂN THỊ PHỤ TỦ HOCHIKI HCP

  • HRAM-1032TZDS
  • Hiển thị phụ dùng cho dòng tủ HCP.
  • Kết nối 4 dây đến tủ báo cháy:
  •                2 dây nguồn 24 VDC (chân AUX PWR trên tủ chính)
  •                2 dây tín hiệu (chân RS485-1 trên tủ chính)
  • Dòng điện tiêu thụ:
  •                Standby: 50 mA
  •                Maximum: 150 mA
  • Hiển thị được 32 Zone, có thể mở rộng số Zone hiển thị bằng cách gắn thêm HRAX-1048
  • Download catalogue
Danh mục: