HCA-8 TRUNG TÂM BÁO CHÁY VÀ ĐIỀU KHIỂN XẢ KHÍ 8 ZONE

  • Trung tâm báo cháy 8-zone và điều khiển xả khí
  • Có thể lập trình để dùng cho báo cháy hoặc dùng cho điều khiển xả khí
  • Màn hình LCD 2 dòng, 16 ký tự
  • Đồng hồ thời gian thực
  • Lưu trữ được 255 sự kiện
  • Có 3 ngõ ra Relay
  • Có 4 ngõ ra NAC
  • Hỗ trợ ắc qui lên đến 18 AH
  • Hỗ trợ kết nối 1 hiển thị phụ qua chuẩn RS485
  • Download catalogue
Danh mục: