HCV – TRUNG TÂM BÁO CHÁY 2, 4, 8 ZONE

 • HCV-2, HCV-4, HCV-8
 • Trung tâm báo cháy 2, 4, 8 zone.
 • Không thể mở rộng zone được.
 • Có 2 ngõ ra chuông, mỗi ngõ chịu tải 500mA
 • Điện trở Zone: 6k8 Ohm
 • Điện trở ngõ chuông: 10K Ohm
 • Dòng điện tiêu thụ:
 •                Standby: 93 mA
 •                Alarm: 550 mA
 • Kích thước: 385mm (W) x 310mm (H) x 92mm (D)
 • Download catalogue
 • Download HDSD
Danh mục: