FEX132-MS-060-RD – BÌNH BỘT ABC 6KG

  • Model: FEX132-MS-060-RD
  • Khối lượng chất chữa cháy: 6kg
  • Loại chất chữa cháy: bột ABC
  • Áp suất làm việc: 14 BAR
  • Khối lượng bình ~ 9.5Kg
  • Download catalogue
Danh mục: