FEX132-MS-040-RD – BÌNH BỘT ABC 4KG

  • Model: FEX132-MS-040-RD
  • Khối lượng chất chữa cháy: 4kg
  • Loại chất chữa cháy: bột ABC
  • Áp suất làm việc: 14 BAR
  • Khối lượng bình ~ 8Kg
  • Download catalogue
Danh mục: