FEX139-CS-030-RD – BÌNH CO2 3KG

  • Model: FEX139-CS-030-RD
  • Khối lượng chất chữa cháy: 3kg
  • Loại chất chữa cháy: khí CO2
  • Áp suất làm việc: 60 BAR
  • Download catalogue
Danh mục: