PS002-ĐẦU PHUN HƯỚNG XUỐNG

  • Model PS002
  • Đầu phun hướng xuống
  • K=5.6, 1/2 NPT
  • Nhiệt độ 68 độ C
  • Đạt chuẩn UL, FM
  • Download catalogue