PS001-ĐẦU PHUN HƯỚNG LÊN

  • Model PS001
  • Đầu phun hướng lên
  • K=5.6, 1/2 NPT
  • Nhiệt độ 68 độ C
  • Đạt chuẩn UL, FM
  • Download catalogue