JTW-LD-86-887N- DÂY NHIỆT

  • JTW-LD-86-887N
  • Dây nhiệt hãng System Sensor
  • Nhiệt độ báo động 86 độ C
  • Dây không có tính năng Reset
  • Download catalogue
Danh mục: