JTW-LD-66-887 – DÂY NHIỆT

  • JTW-LD-66-887
  • Dây nhiệt hãng System Sensor
  • Nhiệt độ báo động 66 độ C
  • Dây không có tính năng Reset
  • Download catalogue
Danh mục: