1085TW – CÔNG TẮC TỪ

  • 1085TW – Công tắc từ cửa gỗ
  • Khi 2 miếng từ nằm gần nhau thì tiếp điểm sẽ đóng, nằm xa nhau thì tiếp điểm sẽ hở (thường đóng)
  • Tiếp điểm chỉ được dùng để đấu vào chân Zone của tủ báo động, không được dùng để đóng mở các thiết bị điện khác như chuông, còi, đèn vì có thể làm hỏng tiếp điểm khi có dòng điện lớn chạy qua.
  • Download catalogue
Danh mục: