LK-154 – CÔNG TẮC TỪ

  • LK-154
  • Công tắc từ dành cho cửa gỗ
  • Tiếp điểm thường đóng chịu được: 0.2A @ 24VDC
  • Khoảng cách hoạt động: 25mm
  • Download catalogue
Danh mục: