VV-602PLUS – ĐẦU DÒ CHẤN ĐỘNG

  • VV-602PLUS
  • Đầu dò chấn động cho máy ATM
  • Đi 4 dây: 2 dây nguồn (12VDC), 2 dây tín hiệu (dạng tiếp điểm thường đóng, NC)
  • Nguồn cung cấp: 12 VDC
  • Dòng điện tiêu thụ: 10mA
  • Tín hiệu dạng tiếp điểm thường đóng (NC), khi có báo động sẽ hở tiếp điểm
  • Dùng được với trung tâm báo động có dây
  • Download catalogue
Danh mục: