SOLO 330 – THIẾT BỊ THỬ ĐẦU BÁO KHÓI

  • SOLO330
  • Dụng cụ thử đầu báo của hãng SOLO
  • Thiết kế dễ dàng sử dụng
  • Dùng chung với chai thử khói Solo A10s, SOLOA5, SOLOC3
  • Dùng chung với Solo 100 và Solo 101 để tăng chiều dài
  • Download catalogue
Danh mục: