SOE-24V – ĐẦU BÁO KHÓI THƯỜNG

 • Đầu báo khói thường loại 2 dây Hochiki
 • Dùng cho tủ báo cháy 24VDC
 • Có đèn LED báo trạng thái.
 •                Bình thường: chớp đèn xanh
 •                Alarm: sáng đèn đỏ
 • Điện áp hoạt động: 8 – 35 VDC
 • Dòng điện alarm: max 150 mA
 • Dòng điện standby: 59 uA
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 49 0C
 • Độ ẩm: 0 – 95%, không ngưng tụ
 • Đạt tiêu chuẩn UL, FM
 • Download catalogue
Danh mục: