RK410RQ – ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI

  • Model: RK410RQ
  • Đầu dò hồng ngoại gắn tường
  • Đầu dò hồng ngoại cảm biến chuyển động, loại gắn tường
  • Đi 4 dây: 2 dây nguồn, 2 dây tín hiệu (thường đóng)
  • Nguồn hoạt động: 12 VDC
  • Dòng điện tiêu thụ: 12 mA
  • Download catalogue
Danh mục: