PMD75 – CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG DÂY

  • PMD75
  • Hồng ngoại không dây PARADOX
  • Chống vật nuôi tối đa 40 kg
  • Dùng 3 pin AAA
  • Dùng được với trung tâm EVO (yêu cầu có thêm RTX3), trung tâm SPECTRA SP (yêu cầu có thêm RX1 hoặc RTX3)
  • Download catalogue