LD906 – HỒNG NGOẠI GẮN TRẦN

  • Model: LD906
  • Đầu dò hồng ngoại cảm biến chuyển động gắn trần
  • Đi 4 dây: 2 dây nguồn, 2 dây tín hiệu (thường đóng)
  • Nguồn hoạt động: 12 VDC
  • Download catalogue
Danh mục: