HI121 – ĐẦU BÁO NHIỆT LOẠI THƯỜNG

  • Model: HI121
  • Đầu báo nhiệt loại thường
  • Nhiệt độ báo động 57 độ C
  • Đạt tiêu chuẩn UL
  • Download catalogue
Danh mục: