HCA-8 TRUNG TÂM BÁO CHÁY VÀ ĐIỀU KHIỂN XẢ KHÍ 8 ZONE

 • Trung tâm báo cháy 8-zone và điều khiển xả khí
 • Có thể lập trình để dùng cho báo cháy hoặc dùng cho điều khiển xả khí
 • Màn hình LCD 2 dòng, 16 ký tự
 • Đồng hồ thời gian thực
 • Lưu trữ được 255 sự kiện
 • Có 3 ngõ ra Relay
 • Có 4 ngõ ra NAC
 • Hỗ trợ ắc qui lên đến 18 AH
 • Hỗ trợ kết nối 1 hiển thị phụ qua chuẩn RS485
 • Download catalogue
 • Download HDSD