CM-FP116 – KHẨN BÁO CHÁY THƯỜNG

  • CM-FP116
  • Hãng Chung Mei
  • Khẩn vuông dạng vỡ kính
  • Dùng cho tủ báo cháy Zone 12VDC hoặc 24VDC
  • Chân 1: NO
  • Chân 2: COM
  • Chân 3: NC
  • Download catalogue
Danh mục: