882 – ĐẦU BÁO KHÓI THƯỜNG

 • System Sensor 882
 • Đầu báo khói quang loại 2 dây.
 • Có đèn LED báo trạng thái Alarm. Bình thường sẽ không sáng đèn gì cả, khi Alarm mới sáng đỏ.
 • Có chân đấu cho đèn báo phòng.
 • Điện áp hoạt động: 8.5-35 VDC
 • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 49 0C
 • Độ ẩm: 0 – 93%, không ngưng tụ
 • Dòng điện Standby: tối đa 90 uA
 • Dòng điện Alarm: min 10mA – max 130 mA
 • Chuẩn UL
 • Download catalogue
Danh mục: