5603 ĐẦU BÁO NHIỆT THƯỜNG

  • 5603
  • Đầu báo nhiệt cố định
  • Ngưỡng nhiệt báo động: 57 oC
  • Nhiệt độ lắp đặt: tối đa 38 oC
  • Loại nhiệt cơ khí
  • Tính năng nhiệt cố định không thể Reset, chỉ dùng được 1 lần
  • Khoảng cách lắp giữa 2 đầu nhiệt: tối đa 25 ft
  • Độ ẩm: 5 – 95%, không ngưng tụ
  • Chuẩn UL
  • Download catalogue
Danh mục: