SOLO461 – THIẾT BỊ THỬ ĐẦU BÁO NHIỆT

  • SOLO461
  • Thiết bị thử đầu báo nhiệt hãng SOLO
  • Dùng pin để tạo nhiệt
  • Có thể dùng cho nhiệt gia tăng và nhiệt cố định lên tới 90 độ C.
  • Download catalogue
Danh mục: