SOLO 424 – THIẾT BỊ THỬ ĐẦU BÁO NHIỆT

  • SOLO424
  • Thiết bị thử đầu báo nhiệt
  • Nguồn cung cấp 220VAC
  • Dùng nguồn điện 220VAC để tạo nhiệt
  • Có thể dùng cho nhiệt gia tăng và nhiệt cố định lên tới 90 độ C.
  • Download catalogue
Danh mục: