SD-503L – ĐÈN EXIT HƯỚNG TRÁI

  • Đèn EXIT hướng TRÁI
  • Model: SD-503L
  • Input: AC 190-240V 50/60Hz
  • Power: 3W
  • Battery: 1.2V 600mAh
  • Thời gian sạc: < 24h
  • Thời gian chiếu sáng: 2h
  • Download catalogue