SPC-24 – BEAM BÁO KHÓI THƯỜNG

  • SPC-24
  • Beam báo cháy 24VDC
  • Nguồn cung cấp: 24VDC
  • Dòng điện tiêu thụ:
  •                Giám sát: 250 uA @ 24VDC
  •                Alarm: 20mA @ 24VDC
  • Download catalogue
Danh mục: