SOLO 200 – DỤNG CỤ THÁO ĐẦU BÁO

  • Solo 200
  • Dụng cụ tháo đầu báo của hãng SOLO
  • Dùng được với nhiều loại kích cỡ đầu báo
  • Dùng thêm với cây gậy SOLO100, SOLO101
  • Download catalogue
Danh mục: