M400K – KHẨN BÁO CHÁY THƯỜNG

  • M400K
  • Hãng System Sensor
  • Khẩn vuông dạng vỡ kính
  • Dùng cho tủ báo cháy Zone 12VDC hoặc 24VDC
  • Có đèn Led hiển thị khi Alarm
  • Chân đấu nối:
  •                4: Zone (+)
  •                3: COM (-)
  • Download catalogue
Danh mục: