LK-4105C – ĐẦU DÒ TỪ RUNG

  • LK-4105C
  • Cảm biến rung
  • Không cần cấp nguồn
  • Dùng để lắp trên cửa kính
  • Tiếp điểm thường đóng, khi có Alarm sẽ hở ra
  • Download catalogue
Danh mục: