HTRI-S – MODULE GIÁM SÁT ĐỊA CHỈ

  • Model: HTRI-S
  • Có 1 ngõ vào.
  • Cấp nguồn trên đường loop, không cần nguồn ngoài.
  • Ngõ vào được giám sát hở mạch, ngắn mạch và Ground Fault.
  • Điện trở cuối tuyến cho ngõ vào: 470 Ohm.
  • Cần phải dùng bộ set để set địa chỉ cho đầu báo trước khi lắp đặt.
  • Download catalogue
Danh mục: