HLIM – MODULE CÁCH LY

  • Model: HLIM
  • Module cách ly khi có sự cố ngắn mạch.
  • Trên một loop có thể gắn tối đa 15 module HLIM.
  • Số lượng thiết bị tối đa giữa 2 module HLIM là 20 thiết bị.
  • Module HLIM không tốn địa chỉ của loop nên không cần set địa chỉ cho Module.
  • Có đèn Led hiển thị, khi đèn Led sáng vàng cho thấy đang có sự cố ngắn mạch.
  • Module có tính năng tự phục hồi, khi không còn sự cố, Module sẽ trở lại bình thường.
  • Download catalogue
Danh mục: