FDT181C-ĐẦU BÁO NHIỆT THƯỜNG

  • Chế độ hoạt động: A2 (Nhiệt gia tăng và nhiệt cố định)
  • Đầu báo loại thường, không cần đặt địa chỉ, không phân cực.
  • Đèn hiển thị có thể nhìn thấy từ mọi hướng
  • Có khả năng chống chịu được với các yếu tố môi trường và can nhiễu như độ ẩm, ăn mòn, rung động và nhiễu điện từ.
  • Đèn hiển thị có thể nhìn thấy từ mọi hướng, bình thường sẽ không sáng đèn, khi báo cháy sẽ sáng đèn đỏ.
  • Download catalogue
Danh mục: