FBB-150K – CHUÔNG BÁO CHÁY

  • FBB-150K
  • Chuông báo cháy 24VDC
  • Dòng điện tiêu thụ 13.5mA@24VDC
  • Âm lượng 92dB @ 1m
  • Đạt chuẩn UL
  • Download catalogue
Danh mục: