FBB-150I – CHUÔNG BÁO CHÁY

  • FBB-150I
  • Chuông báo cháy 24VDC, không phân cực
  • Dòng điện tiêu thụ 10mA@24VDC
  • Âm lượng 90dB @ 1m
  • Download catalogue
Danh mục: