DSC-EA – ĐẦU BÁO NHIỆT THƯỜNG

  • DSC-EA
  • Đầu báo nhiệt gia tăng
  • Dùng cho tủ báo cháy 12VDC hay 24 VDC đều được
  • Nhiệt cơ khí không cần nguồn điện
  • Tự phục hồi về trạng thái ban đầu khi nhiệt độ hạ thấp xuống
  • Tiếp điểm thường hở, chịu được dòng điện 100mA@24VDC
  • Không có đèn Led hiển thị
  • Đạt tiêu chuẩn UL
  • Download catalogue
Danh mục: