DH-98A – ĐẦU BÁO KHÓI ĐỊA CHỈ CHO ỐNG GIÓ

  • DH-98A
  • Đầu báo khói ông gió
  • Dùng cho đầu báo khói Hochiki địa chỉ, không có tiếp điểm Relay output
  • Download catalogue
Danh mục: