CM-WTK55 ĐẦU DÒ NHIỆT KHÓI KẾT HỢP

  • CM WTK55
  • Đầu báo khói nhiệt kết hợp
  • Có 2 loại: 2 dây hoặc 4 dây
  • Có đèn LED báo trạng thái.
  • Điện áp hoạt động: 12 – 30 VDC
  • Dòng điện alarm: 30mA@24VDC
  • Dòng điện standby: 25uA@24VDC
  • Nhiệt độ hoạt động: -10 – 55 0C
  • Độ ẩm: 0 – 95%
  • Download catalogue
Danh mục: