SSM24-6 – CHUÔNG BÁO CHÁY

  • SSM24-6
  • Chuông báo cháy 24 VDC
  • Kích thước 6”
  • Nguồn cung cấp: 24VDC
  • Dòng điện tiêu thụ thấp: 31.1mA
  • Cường độ âm thanh: 82dB
  • Đạt chuẩn UL, FM
  • Download catalogue
Danh mục: