SABRE – CHAI THỬ KHÓI SABRE

  • Chai thử khói Sabre
  • Có thể sử dụng cho hầu hết các loại đầu báo.
  • Dung tích 150ml
  • Đạt tiêu chuẩn UL
  • Download catalogue
Danh mục: