CB-6B – CHUÔNG BÁO CHÁY 12VDC

  • CB-6B
  • Chuông báo cháy 12VDC
  • Dòng điện tiêu thụ 500mA
  • Dùng được với tủ NetWorX, PARADOX
  • Download catalogue
Danh mục: