B-122 – NÚT NHẤN KHẨN CẤP

  • Nút nhấn báo động khẩn cấp
  • Bao gồm tiếp điểm thường đóng và thường hở (COM, NO, NC)
  • Download catalogue