Ắc quy 24VDC – 3.6AH

  • Ắc quy 24V – 3.6AH
  • Thương hiệu Panasonic
  • Dùng cho tủ báo cháy Chung Mei
Danh mục: