ABHW-4B – ĐẾ CÒI CHO ĐẦU BÁO ĐỊA CHỈ

  • Model: ABHW-4B
  • Đế còi dùng cho các đầu báo địa chỉ.
  • Tương thích với các đầu báo: OP921, HI921, OH921, OOH941, OOHC941.
  • Có thể dùng nguồn trực tiếp từ dây loop (Không cần thêm nguồn phụ 24VDC) hoặc dùng thêm nguồn phụ 24VDC.
  • Có thể tùy chọn 2 mức độ âm thanh: High dB và Low dB.
  • Nếu dùng nguồn từ loop, một loop có thể gắn được tối đa 25 đế còi ở chế độ High dB hoặc 42 đế còi với chế độ Low dB.
  • Download catalogue
Danh mục: