5812NT – ĐẦU DÒ VỠ KÍNH

  • 5812N
  • Đầu dò cảm biến vỡ kính
  • Nguồn cung cấp: 12VDC
  • Dòng điện tiêu thụ: 15mA – 25mA
  • Đi 4 dây: 2 dây nguồn (12VDC), 2 dây tín hiệu (dạng tiếp điểm thường đóng, NC)
  • Tín hiệu dạng tiếp điểm thường đóng (NC), khi có báo động sẽ hở tiếp điểm
  • Dùng được với trung tâm báo động có dây
  • Vùng phú tối đa 7.5m.
  • Download catalogue
Danh mục: