PPE-1–Round emergency push button

  • PPE-1
  • Nút nhấn khẩn thường
  • Dùng cho tủ báo cháy 24VDC
  • Có jack telephone
Category: